Mga Tuntunin ng Paggamit

Ang lahat ng mga trademark na nabanggit sa paglalarawan ng software at mga imahe nabibilang sa kani-kanilang mga may-ari.

Mga Nag-develop sinasang-ayunan na pag-upload ng kanilang mga apps sa aming website sa pamamagitan ng contact form o email, bigyan kami ng mga karapatan na i-publish ang mga ito, kabilang ang pag-install ng mga file, mga larawan at mga paglalarawan.

Ang impormasyon at mga produkto na makukuha sa iyo sa website na ito ay maaaring naglalaman ng mga error, ay sakop sa mga panahon ng pagkaantala at ibinigay "AS IS" walang walang warranty.

Softoware ay hindi mananagot para sa anumang hindi naaangkop na nilalaman, para sa mga paggana ng anuman sa mga link sa mga kaugnay na mga website.

Softoware ay hindi maaaring magbigay ng teknikal na suporta para sa alinman sa mga produkto ng software, o para sa anumang pinsala na maaaring sanhi ng mga ito o ang kanilang mga posibleng kakulangan ng kaakmaan.

Mangyaring kumonsulta sa software developer para sa teknikal na suporta.